KUGL 368

Kredito unija „Germanto lobis“ įkurta žemdirbių iniciatyva, todėl čia jiems skiriamas ypatingas dėmesys, stengiamės, kad skolinimosi sąlygos jiems būtų palankiausios.

Esame kur kas operatyvesni ir lankstesni nei kitos kredito įstaigos, galime geriau įsigilinti į jūsų poreikius ir pasiūlyti optimalius sprendimus.

Mes padėsime Jums rasti papildomų lėšų Jūsų ūkio projektams įgyvendinti, žemės ūkio technikai, žemei ar kitam turtui įsigyti, nesvarbu ar projektas bus vykdomas su ES parama ar be jos. Kredito unijoje visuomet rasite draugišką atmosferą, konsultantai bendraus ne finansiniu žargonu, o visiems suprantamais terminais.

Kredito unija „Germanto lobis“ ūkininkams teikia paskolas:

Ø  Pakolos pagal projektus;

Ø  Žemės ar kito nekilnojamojo turto įsigijimui;

Ø  Apyvartinėms lėšoms;

      ØPaskolos jauniesiems ūkininkams;

Ø  Esamų paskolų refinansavimui.

Paskolų užtikrinimo priemonės:

Ø  Laidavimas;

Ø  Kilnojamasis turtas (įranga, žemės ūkio technika);

Ø  Nekilnojamas turtas.

Neturint pakankamų užtikrinimo priemonių, pasirūpinsime UAB „Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija“.

Nėra jokių baudų ar mokesčių už paskolos grąžinimą anksčiau numatyto laiko!

Kaip gauti paskolą?

Jei nusprendėte prašyti ūkininko paskolos kredito unijoje „Germanto lobis“, Jums reikėtų:

1. Jei dar nesate mūsų Unijos nariu - juo tapti. Informaciją apie tai, kas gali tapti Unijos nariu ir kaip tai padaryti, rasite čia.

2. Dokumentų sąrašas žemės ūkio paskolai gauti:

Ø  Prašymas paskolai gauti (Prasymas-zemes-ukio-paskolai.docx).

Ø  Laidavimo paraiška (Laidavimo_paraiska.doc.docx).

Ø  Asmens tapatybės dokumento kopija.

Ø  Balansas už praėjusius 2 metus ir paskutinį einamųjų metų ketvirtį.

Ø  Pelno - nuostolio ataskaita už praėjusius 2 metus ir paskutinį einamųjų metų ketvirtį.

Ø  Pinigų pirkimo pardavimo žurnalas (jei nesudaromas balansas).

Ø  Pasėlių deklaracija.

Ø  Gyvulių apskaitos žurnalas.

Ø  Nuosavybę įrodantys dokumentai (nekilnojamojo turto registro pažymos, transporto priemonės tech.pasų kopijos).

Ø  Įkeičiamo turto vertinimas (ne senesnis nei 6 mėn.).

 

Prieš priimdami sprendimą dėl paskolos ir jos dydžio, jūs turėtumėte atidžiai įvertinti asmenines ir/ar šeimos finansines perspektyvas bei galimybes.

Pakaks dvejoti! Pradėkite savo idėjas versti realybe.

vsf-Banneriai-1200x300-A

Kredito unija „Germanto lobis“ nuo 2016 m. IV ketv. kredituoja jauną verslą su ES finansine priemone „Verslumo skatinimas 2014-2020“

Kredito unijos, kredituodamos fizinius ir juridinius asmenis iš finansinės priemonės „Verslumo skatinimas 2014-2020“ (toliau – „Verslumo skatinimas“), siekia:

Ø  sudaryti sąlygas labai mažoms ir mažoms įmonėms bei fiziniams asmenims pradėti arba vystyti neseniai pradėtą verslą;

Ø  skatinti verslumą ir savarankišką užimtumą Lietuvoje, teikiant finansinę paramą kreditų forma ir konsultuojant bei mokant pradedančiuosius verslo pagrindų.

Maksimali kredito suma iki 25 000 Eur.

Kredito kintamų palūkanų norma nuo 3 proc.

Kreditai bus teikiami iki 2023 metų rugsėjo 30 d.

Būsimos kreditų teikimo sąlygos pasiekiamos čia (spausti čia)

Priemonę „Verslumo skatinimas“ koordinuoja Lietuvos centrinė kredito unija, o ją valdo UAB „Investicijų ir verslo garantijos“.

Kreditų paskirtis. Kreditai yra skirti investicijoms ir (arba) apyvartinėms lėšoms papildyti.

Kreditai negali būti skirti esamiems kreditų gavėjų įsipareigojimams finansų įstaigoms refinansuoti, taip pat kreditų lėšos negali būti naudojamos apmokėti išlaidoms, kurioms skiriama negrąžinamoji subsidija.

Kur kreiptis?
Papildomos informacijos galima teirautis el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba tel. 8 800 11211.

Kuriame Lietuvos ateitį     lku     Invega

 

Mes esame tam, kad padėtume Jums visada, kai to labiausiai reikia!

Kredito linijos - tai kreditas, skirtas juridiniam asmeniui ir/ar fiziniam komerciniam asmeniui, suteikiantis galimybę bet kuriuo metu pasiskolinti visą ar dalį iš anksto numatytos kredito linijos limito sumos.

Terminas:

Ø  Maksimalus terminas - 60 mėnesių.

Ø  Jeigu kredito linijos terminas 12 mėnesių, kredito linijos sutartis gali būti pratęsta 12 mėnesių. Bendras kredito linijos terminas negali būti ilgesnis kaip 60 mėnesių.

Kredito teikimo sąlygos

Kredito linija teikiama tik verslo ar profesinėms reikmėms (įskaitant ir fizinius asmenis, kurie skolinasi verslo reikmėms, t.y. tais atvejais kai netaikomas vartojimo kredito įstatymas). 

Kredito gavėjas:

Ø  Fizinis asmuo

Ø  Juridinis asmuo

Kredito gavėjui keliami reikalavimai:

Ø  Verslas, kurio finansavimui bus naudojama kredito linija, vykdomas ne trumpiau nei 1 metus.

Ø  Narys turi pastovių įplaukų į sąskaitą ne mažiau kaip 3 mėnesius.

Palūkanos - fiksuotos.

Palūkanos mokamos tik už panaudotą kredito linijos limito sumą. Už nepanaudotą kredito linijos limitą yra taikomas kredito sutartyje numatytas 0.50 proc. įsipareigojimo mokestis.

Kredito dydis

Ø  Nustatomas atsižvelgiant į nario pajamas, apyvartą kredito unijoje ir turimus bei numatomus įsipareigojimus.

Ø  Grąžinimo sąlygos. Kredito grąžinimo grafikas nesudaromas.

Ø  Kredito linija grąžinama termino pabaigoje, kas mėnesį iki paskutinės einamojo mėnesio dienos sumokant priskaičiuotas palūkanas.

Ø  Nustatomas automatinis palūkanų nurašymas kiekvieno mėnesio paskutinę dieną iš susietos sąskaitos.

Ø  Galimybė anksčiau laiko padengti kredito liniją.

Ø  Jei kredito linijos sutartyje yra nustatyti daliniai kredito linijos grąžinimo terminai, tai kredito linija turi būti grąžinama pagal nustatytus dalinius grąžinimo terminus.

Užtikrinimo priemonės

Ø  Laidavimas;

Ø  Kilnojamo turto įkeitimas;

Ø  Nekilnojamo turto įkeitimas;

Ø  Netesybos.

Kodėl verta gauti finansavimą kredito unijoje „Germanto lobis“?

Ø  Greitas aptarnavimas ir sprendimas dėl kredito suteikimo.

Ø  Kreditą galima grąžinti anksčiau laiko be jokių baudų ar apribojimų.

Ø  Nedideli sutarties mokesčiai.

Naudodamiesi finansavimo paslaugomis jūs prisiimate finansinius įsipareigojimus. Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas gali neigiamai įtakoti jūsų kredito istoriją, didinti skolinimosi kaštus, taip pat gali būti pradėtas priverstinis išieškojimas.

Prieš priimdami sprendimą dėl paskolos ir jos dydžio, jūs turėtumėte atidžiai įvertinti asmenines ir/ar šeimos finansines perspektyvas bei galimybes.

Svajonių namai su kredito unijos „Germanto lobis“ būsto kreditu.

 

Palankiomis sąlygomis siūlome būsto kreditus norintiems įsigyti, remontuoti ar statyti būstą. Unija gali Jums suteikti kreditą, kurio vertė siekia iki 85 proc. įkeisto turto vertės.

Terminas:

Ø  Maksimalus terminas - 240 mėn.*

* jei galutinio būsto paskolos gražinimo termino datai narys bus ne vyresnis, kaip 65 m. maksimalus terminas gali būti 360 mėn.

Užtikrinimo priemonės:

Ø  Nekilnojamo turto įkeitimas yra privalomas, papildomos užtikrinimo priemonės:

  Ø  Kilnojamas turtas;

  Ø  Laidavimas;

  Ø  Garantija;

  Ø  Netesybos.

Dokumentai, reikalingi paskolai gauti:

Ø  Prašymo forma gauti būsto paskolą (Prašymas_su_NT_susijusiam_kreditui_gauti-1.docx)

Ø  Laidavimo paraiška (Forma_F-LGP-1.5.docx);

Ø  Asmens tapatybės dokumentų kopijos;

Ø  Pažymos apie pajamas už paskutinius 6 mėnesius*;

Ø  Dokumentų, įrodančių nuosavybės teises į nekilnojamąjį ar kilnojamąjį daiktą, kopijos;

Ø  Įsigyjamo būsto duomenys/dokumentai.

* Pažymos pateikti nereikia, jei:
-       narys perveda visas lėšas į kredito uniją;
-       gaunamos pajamos patvirtinamos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenų bazės gauta pažyma.
Šiais atvejais prie prašymo paskolai gauti pridedamas sąskaitos išrašas ir (ar) pažyma iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenų bazės.

Esant abejonių paskolų vadybininkas arba paskolų komitetas gali pareikalauti pateikti ir kitų dokumentų (pvz., atsiskaitymų už komunalinius patarnavimus kvitų kopijų,  pažymų apie turimus įsiskolinimus kitoms kredito ir finansų įstaigoms ir pan.).

Kviečiame susipažinti su Būsto kreditavimo sutarties bendrąja dalimi. 

Prieš priimdami sprendimą dėl paskolos ir jos dydžio, jūs turėtumėte atidžiai įvertinti asmenines ir/ar šeimos finansines perspektyvas bei galimybes.

Seniai galvojate įsigyti automobilį, baldus, buitinę techniką, susiremontuoti būstą, pakeliauti, tačiau vis trūksta lėšų? Vartojamosios paskolos skirtos smulkiems ir vidutiniams kredito unijos „Germanto lobis“ narių poreikiams finansuoti.

     

Vartojimo kreditas – kreditas (paskola, kreditinė kortelė – sąskaitos kreditas), suteikiamas fiziniams asmenims asmeninėms, šeimos, namų ūkio ar profesinėms reikmėms.

Vartojimo kreditas gali būti suteikiamas buitinei technikai, automobiliui įsigyti, būsto remontui, studijoms, kelionėms, vestuvėms ir pan.

Vartojamosios paskolos sąlygos:

Ø  Paskolos išduodamos asmenims, turintiems nuolatines pajamas (ne mažiau 6 mėnesius, yra išimčių).

Ø  Maksimalus paskolos laikotarpis iki 60 mėnesių, o įkeičiant nekilnojamąjį turtą – iki 120 mėnesių.

Ø  Palūkanos paskoloms iki 24 mėnesių fiksuotos, virš 24 mėnesių – kintamos.

Ø  Kintamos palūkanos keičiamos kas 3,6 ar 12 mėn..

Ø  Narys gali pasirinkti patogią įmokų mokėjimo dieną

Ø  Paskolą galima grąžinti anksčiau termino be išankstinio grąžinimo mokesčių.

Ø  Paskolos grąžinimas užtikrinamas laidavimu arba turto įkeitimu.

Ø  Paskolos administravimo mokestis 1% nuo paskolos sumos.

Kaip gauti vartojamąją paskolą?

Norint gauti vartojamąją paskolą kredito unijoje „Germanto lobis“, Jums reikės:

Ø  Jei dar nesate mūsų Unijos nariu, reikia juo tapti.

Ø  Užpildyti paraišką paskolai gauti (Prasymas_vartojimo_paskolai_gauti.docx) ir pristatyti reikiamus dokumentus.

Ø  Pateikti laidavimo paraišką (Laidavimo_paraiska.docx) arba nurodyti, kokį turtą norite įkeisti.

Ø  Jei įkeičiamas turtas, pateikti  jo įsigyjimo dokumentus ir turto vertinimo ataskaitą.

Naudodamiesi finansavimo paslaugomis jūs prisiimate finansinius įsipareigojimus. Netinkamas finansinių įsipareigojimų vykdymas gali neigiamai įtakoti jūsų kredito istoriją, didinti skolinimosi kaštus, taip pat gali būti pradėtas priverstinis išieškojimas.

Prieš priimdami sprendimą dėl paskolos ir jos dydžio, jūs turėtumėte atidžiai įvertinti asmenines ir/ar šeimos finansines perspektyvas bei galimybes.

Daugiau straipsnių...

  1. Verslo kreditas

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Skaityti daugiau