KUGL 368

DSCN9419Šių metų kovo 28 dieną įvyko kredito unijos „Germanto lobis“ pakartotinis visuotinis narių susirinkimas. Jame išklausytos Stebėtojų tarybos pirmininko Andriaus Norkūno, Vidaus audito tarnybos vadovės Birutės Baltuonienės, Valdybos pirmininko Vytauto Barsteigos, Paskolų komiteto pirmininko Albino Slavinskio  pateiktos metinės veiklos ataskaitos. Vyriausioji buhalterė Ingrida Šeršniovienė pristatė metinių finansinių ataskaitų rinkinį  už 2016 –uosius metus, bei 2017 metų pajamų ir išlaidų sąmatą. Administracijos vadovo pavaduotoja Inga Navikienė supažindino su 2017-2019 metų veiklos planu. Beveik vienbalsiai susirinkime dalyvavę kredito unijos nariai pritarė ataskaitoms, kitų metų veiklos planui, pajamų ir išlaidų sąmatoms. Kadangi 2016 m. Valdyboje atsistatydino vienas narys, todėl likusiam veikiančios Valdybos kadencijos laikotarpiui išrinkta nauja narė kredito unijos „Germanto lobis“ administracijos vadovo pavaduotoja Inga Navikienė.

Susirinkimui tik prasidėjus, sulaukta ir staigmenų. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija Telšių skyrius, už nuoširdų bendradarbiavimą ir paramą organizuojant Europos saugaus eismo ir pirmosios pagalbos kompaniją „Tau duotas vienas gyvenimas, saugok jį“, kredito unijai „Germanto lobis“ įteikė pagerbimo raštą.

Ataskaitinį susirinkimą pradėjo jam pirmininkavęs KU „Germanto lobis“ Stebėtojų tarybos pirmininkas A.Norkūnas. Anot jo, 2016-ieji metai – tai pokyčių metai ir dėka darnios administracijos, Valdybos ir Paskolų komiteto veiklos bei patikimos Stebėtojų tarybos narių bei Vidaus audito tarnybos vadovės B.Baltuonienės priežiūros ir patikros, kredito unija žengia į 2017 metus, pasiruošusi naujiems išbandymams.

Išsamią ataskaitą pateikęs KU „Germanto lobis“ valdybos pirmininkas V.Barsteiga pabrėžė, kad pasitinkant veiklos 20-metį, veikianti kooperatinė finansinė institucija, sėkmingai įgyvendina užsibrėžtus tikslus, jis pasidžiaugė didėjančiu žmonių pasitikėjimu, bendruomeniškumu, nuveiktais darbais, stiprėjančia unija ir jos įvaizdžio gerinimu bei kryptinga veikla, kurioje pernai, atsižvelgiant į Lietuvos banko reikalavimus, svarbiausia kryptis buvo  tvaraus kapitalo formavimas ir didinimas.

KU „Germanto lobis“ valdybos pirmininkas V.Barsteiga džiaugėsi įgyvendinta ilgai brandinta idėja - pasodinti Žemaitijoje kooperacijos parką, kartu su Žemės ūkio kooperatyvo „Rešketėnai“, Žemės ūkio kooperatinės bendrovės „Pieno gėlė“ bei kooperatyvo „Eko Žemaitija“ atstovais. Bendruomeniškumą stiprina  pernai jau trečią kartą  startavusi bėgimo šventė „Judėkime kartu“, pritraukianti gausų būrį įvairaus amžiaus sporto mėgėjų. Kredito unijos administracijos darbuotojai nuolatiniai Telšių mieste bei Rietavo savivaldybėje, organizuotų renginių dalyviai, Unija remia kaimo bendruomenių įgyvendinamus projektus bei renginius.

Paskolų komiteto pirmininkas A.Slavinskis ataskaitoje pateikė keletą skaičių: pernai 41 kartą komitetas rinkosi svarstyti paskolų išdavimo klausimų ir metų pabaigoje Unija jau buvo suteikusi paskolų už 14 mln. eurų,  jis apgailestavo, kad nesuradus kito tinkamo sprendimo per 2016 m. nurašyta 12 paskolų, dėl kurių susigrąžinimo vyksta teisiniai procesai.

KU „Germanto lobis“ 2017-2019 metų veiklos planą pristačiusi administracijos vadovo pavaduotoja Inga Navikienė pabrėžė, kad pagrindine kryptimi, kaip ir ankstesniais metais bus tvaraus kapitalo formavimas, paskolų portfelio augimas ir rizikos valdymas, paslaugų ir produktų pardavimo didinimas bei paskolų portfelio aktyvinimas, o taip pat - unijos įvaizdžio kūrimas ir rinkodara.

Pasibaigus susirinkimui KU „Germanto lobis“ nariai pabendravo prie kavos ir arbatos puodelio, o vėliau mėgavosi nuotaikingu humoro vakaru su Artūru Orlausku ir Aleksandru Karpavičiumi.

 MG 8410Į tradicinę spaudos konferenciją Žemaitijos sostinės žiniasklaidą pakvietę Kredito unijos „Germanto lobis“ vadovai -- valdybos pirmininkas Vytautas Barsteiga ir administracijos vadovo pavaduotoja Inga Navikienė pristatė praėjusių metų veiklos ataskaitą.

„Pagrindinis kredito unijos veiklos tikslas -- vykdyti visuotinio narių susirinkimo patvirtintą veiklos planą bei biudžetą. Susirinkimas  patvirtino šias pagrindines 2016 metų strategines kryptis: tvaraus kapitalo formavimas ir didinimas, paskolų portfelio augimas ir rizikos valdymas, paslaugų ir produktų pardavimų didinimas ir aktyvinimas bei unijos įvaizdžio gerinimas. Džiaugiamės, kad galime drąsiai pasakyti, jog tikslus įgyvendinome“, -- šypsojosi V. Barsteiga.

Kapitalo pokyčiai

Pašnekovai papasakojo, kaip formuojamas unijos kapitalas: iš privalomo pajaus, papildomo tvaraus pajaus, privilegijuoto pajaus su nustatyta palūkanų norma, subordinuotos paskolos bei papildomų įnašų.

„Per ataskaitinį laikotarpį pavyko planuotus turimus pagrindinius pajus, iškraipytus dėl euro įvedimo, sutvarkyti iki apvalaus skaičiaus. Tai yra, fiziniams asmenims -- iki 30 EU, juridiniams -- iki 300 EU. Visas kitas unijos kapitalas suformuotas iš paskolas imančių kredito unijos narių papildomų pajų. Pastarieji pagal naująjį Kredito unijų įstatymą nuo 2018 m. turi transformuotis į tvarius pajus. Taigi praėjusiais metais ruošėme dokumentaciją šiems pokyčiams“, -- situaciją aptarė valdybos pirmininkas.

Paskolų išduota daugiau

Vienas svarbiausių unijos veiklos tikslų -- stengtis kuo daugiau paskolinti, kad augtų pelnas. Su šia užduotimi KU „Germanto lobis“ sėkmingai susidorojo.

„Jau metų viduryje pavyko pasiekti suplanuotus tikslus. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje unijos paskolų portfelio dydis buvo daugiau kaip 14 milijonų eurų. Bendras aktyvių paskolų sąskaitų buvo daugiau kaip 800. Metus baigėme 20 proc. išaugusiu paskolų portfeliu“, -- suskaičiavo unijos vadovai.

Sąžiningai pašnekovai pripažino, jog būta ir nedidelių nesėkmių -- per 2016 m. teko nurašyti 12 blogų paskolų. „Kai kurios paskolos buvo išieškotos, kitoms išieškojimo procesas tęsiasi. Daugiausiai išdavėme žemės ūkio paskolų. Tai sudaro apie 30 proc. visų paskolų portfelio. Be žemės ūkio paskolų, dažniausiai unijos klientai skolinasi būstui įsigyti, būstui remontuoti, įvairioms vartojimo reikmėms“, -- situaciją apibūdino V. Barsteiga.

Pašnekovai priminė, kad dėl vykdomos kredito unijų sistemos reformos unijų priežiūrą atliekantis Lietuvos Bankas atliko ir KU „Germanto lobis“ paskolų užtikrinimo priemonių pervertinimą. „Galutiniai rezultatai dar neaiškūs, bet esminių klaidų neturėtų būti“, -- užtikrino valdybos pirmininkas.

2016 m. pavyko nuveikti daug svarbių darbų. Pernai pasirašyta unijų konsorciumo sutartis su UAB „Investicijų ir verslo garantijų fondu“ bei Centrine kredito unija dėl projekto „Verslumo skatinimas 2014-2020“.

„Šiuo projektu bus siekiama skatinti jaunimą pradėti smulkųjį verslą. Jau turime išdavę penkias paskolas su šio fondo garantijomis. Taip pat išduodame ir paskolas su Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantijomis. Tokių paskolų turime trylika.

Nors paskolų išduota daugiau negu praėjusiais metai, planuotų pajamų nepavyko pasiekti. Dėl ypač didelės konkurencijos krito paskolų palūkanos, tad ir mums teko jas mažinti. Tuo metu indėlių palūkanų lygis nekito, tad teko susiveržti diržus“, -- atsakingai kalbėjo V. Barsteiga, teigdamas, kad ir ateity teks dirbti taupiai ir itin atsakingai.

Platus paslaugų spektras

Šiuo metu kredito unija teikia platų paslaugų spektrą -- tai operacijos grynais pinigais, internetinė bankininkystė, mokėjimo kortelės „MasterCard“ bei „Maestro“, mokėjimų už komunalines paslaugas priėmimas, pinigų pavedimai Lietuvoje ir užsienyje, įvairios indėlių rūšys bei paskolos.

„Internetine bankininkyste naudojasi 2792 nariai. Esame išdavę 187 kreditines bei 874 debetines korteles. Paslaugų srityje irgi buvo daug pokyčių. Turime sukūrę įvairius mokėjimo paslaugų krepšelius: lojalumo, jaunimo, grynųjų, pervedimų. Lietuvos Bankas nustatė fiksuotus įkainius -- paslaugų kainą už pagrindinę mokėjimo sąskaitą bei kainą soc. remtiniems asmenims. Kitaip pasakius, paslaugas tenka pardavinėti pigiau nei savikaina“, -- apie iššūkius, kuriuos tenka kasdien įveikti, kalbėjo KU „Germanto lobis“ vadovai.

Patikima ir socialiai atsakinga

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir 2016 m. kredito unijos vadovybė skyrė didelį dėmesį ne tik finansinei, bet ir socialinei veiklai. Tarp svarbiausių įvykių galima paminėti keturių kooperatyvų iniciatyvą sukurti kooperacijos parko.

„Praėjusiais metais pasodinome pirmuosius ąžuoliukus prie kunigaikščio Vykinto piliakalnio. Vyko tradicinė bėgimo mėgėjų šventė „Judėkime kartu 2016“. Su kaimo bendruomenėmis, klubais bei kitomis kultūrinėmis ir sportinėmis organizacijomis pasirašėme reklamos bei bendradarbiavimo sutarčių keliems tūkstančiams eurų. Unijos kolektyvas dalyvavo kitų organizacijų renginiuose Telšiuose, Rietave bei Plungėje. Džiaugiamės ir pavykusia lojaliausių narių loterija. Joje unijos narė Ona Latakienė iš Telšių laimėjo firminį dviratį“, -- prasmingą metų veiklą apžvelgė Inga Navikienė.

Reforma ir ateities planai

Spaudos konferencijoje unijos vadovybė tradiciškai aptarė ir įstaigos laukiančius darbus bei iššūkius. Vienas jų -- tai kredito unijų reforma.

„Ši reforma neišvengiama. Jai atsakingai ruošiamės. Svarstome kelis variantus. Svarbiausia, kad mūsų klientai nepajustų jokių nepatogumų ar pokyčių. Tai mūsų –unijos administracijos -- atsakomybė ir galvos skausmas. Tikrai susitvarkysime“, -- užtikrino valdybos pirmininkas.

Pasak pašnekovų, šiemet strateginės unijos veiklos kryptys nesikeis. „Paskolų portfelį planuojame išauginti iki 15,5 mln. eurų. Baigiame įgyvendinti reformos reikalavimus -- pasinaudodami paruošta dokumentacija pradėsime turimus papildomus pajus keisti į tvarius papildomus pajus. Esame optimistai ir manome, kad iki metų pabaigos planus įgyvendinsime. Lauksime kiekvieno unijos nario bei siūlysime pakankamai konkurencingas paslaugas“, -- teigė V. Barsteiga.

Žinoma, pokyčių laikotarpis – atsakingų sprendimų priėmimo metas. Teks mažinti išlaidas. Vadovybė jau priėmė sprendimus dėl nuostolingiausiai veikiančių nutolusių kasų uždarymo. „Planuojame uždaryti Žarėnų ir Tverų kasas. Kad paslaugos šiose kasose padengtų išlaidas, kiekviena operacija klientui kainuotų vieną eurą. Vargu, ar kas sutiks tiek mokėti. Reikia suprasti, kad unija yra verslo įmonė, kuriai reikalingas bent minimalus pelningumas. Kad ir kaip skausminga, bet šių kasų nariai paslaugas turės perkelti į internetinę erdvę arba atvykti į artimiausią kasą ar centrinę būstinę“, -- numatomus sprendimus pagrindė pašnekovai.

Unijos vadovybė užtikrino, kad šiemet veiklos dvidešimtmetį minėsianti unija ir toliau bus socialiai atsakinga, kūrybinga ir jaunatviškai energinga.

DSCN7832 1

Kuriamas Kooperacijos parkas.

DSCN9142

Lojaliausių narių loterijoje telšiškė unijos narė Ona Latakienė laimėjo smagią dovaną -- firminį dviratį.

Unijos vadovybė užtikrino, kad ir šiemet unija dirbs kiekvieno nario bei kliento patogumui.

 

 

Kredito unijos „Germanto lobis“ narių dėmesiui!

2017 m. kovo 28 d. 15:00 val. adresu Respublikos g. 18, Telšiai ( Žemaitės dramos teatro salėje), šaukiamas kredito unijos „Germanto lobis”, buveinės adresas Sedos g. 6, Telšiai, pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, numatant šią darbotvarkę:

1.       1. Stebėtojų tarybos veiklos ataskaita už 2016 metus. Ataskaitos įvertinimas.

2.       2. Vidaus audito tarnybos veiklos ataskaita už 2016 metus. Ataskaitos įvertinimas.

3.       3. Valdybos veiklos ataskaita už 2016 metus. Ataskaitos įvertinimas.

4.       4. Paskolų komiteto veiklos ataskaita už 2016 metus. Ataskaitos įvertinimas.

5.      5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2016 metus pristatymas ir 2016 m. pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2016 m. tvirtinimas.

6.       6. Kredito unijos 2017-2019 metams veiklos plano tvirtinimas.

7.       7. 2017 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

8.       8. Kredito unijos Valdybos nario, likusiam veikiančios Valdybos kadencijos laikotarpiui, rinkimas.

9.       9. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams nustatymas.

10.   10. Kredito unijos įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos „Germanto lobis“ nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu: Sedos g. 6, Telšiai.

 

PO SUSIRINKIMO, 17:00 VAL., ŽEMAITĖS DRAMOS TEATRO SALĖJE, JŪSŲ LAUKIA NUOTAIKINGAS HUMORO VAKARAS SU ARTŪRU ORLAUSKU IR TV ANEKDOTŲ ČEMPIONU ALEKSANDRU KARPAVIČIUMI.

 

Tel. pasiteiravimui: (8-444) 33788

Kredito unijos „Germanto lobis“ Valdyba

 

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Skaityti daugiau