KUGL 368

Šiuo metu nėra parduodamo turto.

 

KREDITO UNIJA „GERMANTO LOBIS“
INFORMACIJA DĖL NARIŲ (KLIENTŲ) SKUNDŲ NAGRINĖJIMO

1. Klientas, manydamas, kad kredito unija pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, privalo raštu kreiptis su prašymu, skundu ar pretenzija (toliau – skundas) į kredito uniją ir nurodyti savo reikalavimus. Skundas gali būti pateikiamas naudojant kredito unijos nustatytą prašymo (skundo) formą arba surašytas laisva forma.

2. Skundas turi būti parašytas valstybine kalba, įskaitomu raštu, pasirašytas pareiškėjo, pateiktas kredito unijai „Germanto lobis“ adresu: Sedos g. 6, LT-87112 Telšiai. Skunde turi būti nurodyta:

-pareiškėjo vardas ir pavardė arba pavadinimas,

-pareiškėjo adresas,

-asmens kodas arba gimimo data,

-telefono numeris (jeigu pareiškėjas jį turi),

-aplinkybės ir dokumentai, kuriais remiantis skundas pateikiamas.

Jeigu pareiškėjas skunde remiasi dokumentais, kurių neturi kredito unija, pateikiant skundą taip pat turi būti pateikiami ir tokie dokumentai ar jų patvirtintos kopijos.

Jeigu skundą pateikia pareiškėjo įgaliotas asmuo, prie skundo turi būti pridedami atstovo įgaliojimus patvirtinantys dokumentai.

3. Registruojami ir nagrinėjami tik tokie skundai, kurie atitinka aukščiau nurodytus reikalavimus. Neįskaitomi, nesuprantamai išdėstyti ir nepasirašyti ar akivaizdžiai nepagrįsti prašymai grąžinami pareiškėjui, nurodant grąžinimo priežastis.

4. Skundą kredito unija privalo išnagrinėti ir atsakymą pareiškėjui privalo pateikti kuo greičiau, tačiau ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos. Išskirtiniais atvejais, kai skundas negali būti išnagrinėtas per šiame punkte nurodytą laikotarpį, kredito unija privalo apie tai pranešti pareiškėjui, nurodyti vėlavimo pateikti atsakymą aplinkybes ir terminą, iki kada skundas bus išnagrinėtas ir pareiškėjui pateiktas atsakymas. 

5. Papildomi ar patikslinti pareiškėjo reikalavimai, pateikto skundo paaiškinimai, nauji įrodymai priimami tik tokiu atveju, jeigu tai nevilkins skundo nagrinėjimo ir nesutrukdys gautą skundą išnagrinėti bei atsakymą pareiškėjui parengti per aukščiau nurodytą terminą. Kitais atvejais skundas toliau nagrinėjamas pagal turimą informaciją ir pareiškėjui raštu pasiūloma skundą atsiimti bei papildytą ar pakeistą skundą pateikti iš naujo. 

6. Iki sprendimo dėl išnagrinėto skundo priėmimo, pareiškėjas turi teisę skundą atsiimti arba atsisakyti skunde nurodytų reikalavimų apie tai kredito unijai nurodydamas raštu. Pareiškėjui atsiėmus skundą ar atsisakius savo reikalavimų, skundo nagrinėjimas nutraukiamas.

7. Apie priimtą sprendimą pareiškėjas informuojamas rašytiniu pranešimu, pateikiant pareiškėjui atsakymą.

8. Pareiškėjas (klientas), manantis, kad kredito unija pažeidė jo sutartinių ar susijusių santykių teises ar teisėtus interesus, turi teisę kreiptis ir į teismą arba į išankstinio ginčų sprendimo ne teisme instituciją – Lietuvos banką. Kliento kreipimasis į Lietuvos banką neatima kliento teisės kreiptis į teismą.

9. Pareiškėjas (klientas), manantis, kad kredito unija pažeidė jo sutartinių ar susijusių santykių teises ar teisėtus interesus, ir ketinantis dėl kilusio ginčo nagrinėjimo kreiptis į Lietuvos banką, prieš kreipdamasis į Lietuvos banką privalo raštu kreiptis į kredito uniją, nurodydamas ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą.

10. Pareiškėjas (klientas), kurio kredito unijos atsakymas netenkina, turi teisę dėl to paties ginčo dalyko kreiptis į Lietuvos banką per 3 mėnesius nuo jį netenkinančio kredito unijos atsakymo gavimo dienos. Jeigu kredito unija per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo skundo pateikimo terminą Klientui neatsako, Klientas turi teisę kreiptis į Lietuvos banką dėl ginčo nagrinėjimo per 3 mėnesius nuo šio termino pabaigos. Kliento kreipimosi į Lietuvos banką formos ir turinio detalius reikalavimus nustato Lietuvos banko valdyba.

Lietuvos bankas yra kompetentingas spręsti vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčus, kylančius iš finansinių paslaugų teikimo ir (arba) tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus vykdomos veiklos. daugiau informacijos rasite: http://www.lb.lt/nagrinejimo_taisykles

 

Esi 9-10 klasės mokinys? Lietuvos kredito unijų inicijuotas moksleivių protų mūšių ciklas su Roberto Petrausko komanda laukia tavęs ir tavo komandos. Registruok savo komandą jau čia!

Protų mūšių I etapas vyks 2015 m. kovo 12 d. Kaune, Vilniuje, Panevėžyje, Telšiuose ir Tauragėje. Vienoje komandoje gali dalyvauti iki 7 asmenų. Nuo vienos mokyklos gali dalyvauti nuo 1 iki 2 komandų.

Registracija vyksta iki kovo 4 d. čia.

Renginio globėja – Lietuvos centrinė kredito unija.

Renginio partneriai: Kredito unija „Ūkininkų taupa“, Palangos kredito unija, Tauragės kredito unija, Grinkiškio kredito unija, Druskininkų kredito unija, Šilutės kredito unija, Jurbarko kredito unija, Ignalinos kredito unija, Panevėžio kredito unija, Vilniaus regiono kredito unija, Akademinė kredito unija, Kauno kredito unija, Kredito unija „Germanto lobis“, Pagėgių kredito unija, Grigiškių kredito unija.

Moksleiviu protu musiai 2015

 

REGISTRACIJA 
<<< Registracijos svetainė www.dbtopas.lt >>> 

Estafetinio ir asmeninio bėgimo "Judėkime kartu 2016" nuostatai 

<<<Atsisiųsti PDF formatu>>>

PRIEDAS. Estafetės schema

<<<Atsisiųsti PDF formatu>>>

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Skaityti daugiau