KUGL 368

Atsidarę asmeninę banko sąskaitą kredito unijoje, galėsite saugiai laikyti savo lėšas ir atlikti kasdienes finansines operacijas! Sąskaita nemokamai atidaroma tapus kredito unijos nariu.

Turėdami asmeninę banko sąskaitą, Jūs galėsite:

 • atlikti vietinius mokėjimo pavedimus (už prekes, komunalines paslaugas, lizingo, draudimo įmokas ir pan.)*;
 • galite gauti vienkartinius ir periodinius pervedimus (atlyginimą, pensiją, pašalpą, pajamas už parduotas prekes, žemės ūkio produkciją ir pan.)
 • išsiimti pinigus grynais unijos kasoje (jei > kaip 1000 Eur per mėnesį – 0,4% nuo išgryninimo sumos);
 • valdyti savo lėšas internetinės bankininkystės sistemoje „i-Unija“;

Patogu ir studentui, ir verslininkui, ir žemdirbiui - visiems!

*DĖMĖSIO: Atliekant mokėjimo pavedimus, atidžiai patikrinkite, ar teisingai nurodėte sąskaitos numerį. Mokėjimo operacija yra vykdoma pagal Jūsų nurodytą gavėjo sąskaitos numerį. Neteisingai nurodžius sąskaitos numerį, piniginės lėšos gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.

PASLAUGOS PAVADINIMAS

ĮKAINIAI

(galioja nuo 2016-06-01)

 

PASLAUGOS PAVADINIMAS

ĮKAINIAI

(galioja nuo 2015-06-01)

1. VIETINIAI MOKĖJIMO PERVEDIMAI EURAIS 

5. GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS EURAIS

Kredito unijos viduje į savo sąskaitą (skyriuje)

0,00 Eur

Kredito unijos viduje į savo sąskaitą (internetu)

0,00 Eur

4.1 Grynųjų pinigų išmokėjimas 

Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (skyriuje)

0,80 Eur

Iš sąskaitos kredito įstaigos skyriuje

Iki 1000,00 Eur/mėn. –

 0,00 Eur
Virš 1000,00 Eur/mėn. – 0,5 %

Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (internetu)

0,20 Eur

4.2 Grynųjų pinigų įmokėjimas

Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas (skyriuje)

0,80 Eur

Į savo sąskaitą (skyriuje)

0,00 Eur

Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas  (internetu)

0,20 Eur

Į kito asmens sąskaitą (išskyrus įmokas už paskolas ir kreditus)

1,00 Eur

Kredito pervedimo atšaukimas (jei pervedimas nėra įvykdytas)

1,50 Eur

6. GRYNŲJŲ PINIGŲ UŽSAKYMAS:

2. ĮMOKOS UŽ PASLAUGAS 

Grynieji pinigai, kurių suma didesnė kaip 3000,00 Eur turi būti užsakomi ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas prieš pageidaujant juos gauti, užsakytų grynųjų pinigų neatsiėmimas laiku arba užsakymo atšaukimas kredito unijai patvirtinus grynųjų pinigų užsakymą : 0,20 proc. nuo užsakytos sumos, min. 8,00 Eur, max. 90,00 Eur

Grynaisiais pinigais

0,20 Eur

Internetu

0,20 Eur

3. GAUTŲ LĖŠŲ ĮSKAITYMAS (ADMINISTRAVIMAS)

7. FINANSINIŲ DOKUMENTŲ DUBLIKATŲ IR KOPIJŲ DARYMAS

Lėšos, gautos kredito įstaigos viduje eurais

0,00 Eur

Už KU dokumentų dublikatų išdavimą 1 psl. – 1,00 Eur

Lėšos, gautos iš kitų Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų eurais

0,30 Eur

Už dokumentų kopijavimą 1 psl. – 0,50 Eur

4. SĄSKAITOS TVARKYMAS 

8. ARCHYVINIŲ DOKUMENTŲ PAIEŠKA

Sąskaitos atidarymas

0,00 Eur

Už 1 metų laikotarpį 15,00 Eur

Už 2 metų laikotarpį 30,00 Eur

Už 3 metų laikotarpį 60,00 Eur

Už 4 metų laikotarpį 90,00 Eur

Už 5 metų laikotarpį 150,00 Eur

Sąskaitos tvarkymas

0,00 Eur

Sąskaitos uždarymas

10,00 Eur

Sąskaitos išrašo parengimas ir tvirtinimas (skyriuje)

1 lapas –

0,50 Eur

9. MONETŲ PERSKAIČIAVIMAS (mokestis taikomas nepriklausomai nuo po to atliekamų operacijų)

Iki 5 Eur
Nuo 5 Eur iki 15 Eur
Nuo 15 Eur

0,00 Eur
1,00 Eur
4 proc. min. 1,50 Eur

           

 

PAPILDOMA INFORMACIJA 

 
 

Stojamoji įmoka

10,00 Eur

 

Pajinis įnašas

300,00 Eur

 

KU "Germanto lobis" veiklos teritorija

Telšių rajono savivaldybė ir su ja besiribojančių savivaldybių teritorijos (Rietavo, Plungės r., Mažeikių r., Šilalės r., Kelmės r., Šiaulių r., Akmenės r.).

 

Kredito unija „Germanto lobis“ nuo 2017 m. vasario 1 d. gyventojams siūlo pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelį, kuriame visos reikiamos kasdieninės finansinės paslaugos už vieną nedidelę kainą. 

Pagrindinė mokėjimo sąskaita*

1,50 Eur per mėnesį

Pagrindinė mokėjimo sąskaita* nepasiturintiems gyventojams

0,75 Eur per mėnesį

Grynųjų pinigų išmokėjimas kredito unijos aptarnavimo vietose

Nemokamai iki 550 Eur per mėnesį, viršijus 550 Eur – 0,4 proc. nuo sumos.

Grynųjų pinigų išmokėjimas bankomate

Nemokamai 500 Eur per mėnesį, viršijus 500 Eur – 0,4 proc. nuo sumos.

*Pasirinkę pagrindinės  mokėjimo sąskaitos paslaugą už vieną kainą per  mėnesį Jūs galėsite naudotis šiomis paslaugomis:

1.       Sąskaitos  atidarymas;

2.       El. bankininkystė, sąskaitos valdymo ir saugi prisijungimo prie jos priemonė - mobilius parašas;

3.       Neribotas gautų mokėjimų eurais įskaitymas;

4.       Neribotas grynųjų pinigų įmokėjimas į sąskaitą kredito unijos aptarnavimo vietose;

5.       Debeto kortelė Maestro ir mokėjimo operacijos Maestro kortele;

6.       10 bet kokių pervedimų eurais internetu kas mėnesį, įskaitant įmokas, pervedimus kredito unijos viduje ir į kitus mokėjimo paslaugų teikėjus SEPA šalyse;

7.       Grynųjų pinigų išmokėjimas:

ü  nemokamai 550 Eur per mėnesį kredito unijos aptarnavimo vietose, viršijus 550 Eur – 0,4 proc. nuo sumos.

ü  nemokamai 500 Eur per mėnesį bet kuriame bankomate Lietuvoje, viršijus 500 Eur – 0,4 proc. nuo sumos.

0PASLAUGOS PAVADINIMAS

ĮKAINIAI

(galioja nuo

2018-07-01)

 

PASLAUGOS PAVADINIMAS

ĮKAINIAI

(galioja nuo 2018-07-01)

1. VIETINIAI MOKĖJIMO PERVEDIMAI EURAIS

4.2 Grynųjų pinigų įmokėjimas

Į savo sąskaitą (skyriuje)

0,00 Eur

Kredito įstaigos viduje į savo sąskaitą (skyriuje)

0,00 Eur

Į kito asmens sąskaitą (išskyrus įmokas už paskolas ir kreditus)

1,00 Eur

Kredito įstaigos viduje į savo sąskaitą (internetu)

0,00 Eur

Į Socialinių paslaugų centro sąskaitą

0,30 Eur

Kredito įstaigos viduje į kito kliento sąskaitą (skyriuje)

0,80 Eur

Į Debeto kortelės sąskaitą (skyriuje)

0,15 Eur

Kredito įstaigos viduje į kito kliento sąskaitą (internetu)

0,20 Eur

Į Kredito kortelės sąskaitą (skyriuje)

0,30 Eur

Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas (skyriuje)

0,80 Eur

Debeto / Kredito kortele Perlo terminaluose

0,55 Eur

Į kitas Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas (internetu)

0,20 Eur

5. ĮMOKOS UŽ PASLAUGAS 

Kredito pervedimo atšaukimas (jei pervedimas nėra įvykdytas)

1,50 Eur

Grynaisiais pinigais

0,20 Eur

Internetu

0,20 Eur

2. GAUTŲ LĖŠŲ ĮSKAITYMAS (ADMINISTRAVIMAS)

6. MOKĖJIMO KORTELĖS 

DEBETO

KREDITO

Išdavimas / atnaujinimas

5,00 Eur

5,00 Eur

Lėšos, gautos kredito įstaigos viduje eurais

0,00 Eur

Aptarnavimas

0,00 Eur

0,00 Eur

Lėšos, gautos iš kitų Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų eurais

0,30 Eur

Kortelės gaminimas ją praradus dėl nario kaltės (užstrigo ATM...)

5,00 Eur

5,00 Eur

3. SĄSKAITOS TVARKYMAS

Informacija apie likutį (skyriuje, „First Data Lietuva“ arba bankomate)

0,00 Eur

0,00 Eur

Sąskaitos atidarymas

0,00 Eur

Sąskaitos tvarkymas

0,00 Eur

Sąskaitos uždarymas

3,00 Eur

Sąskaitos išrašo parengimas ir patvirtinimas (skyriuje)

1 lapas – 0,50 Eur

7. PAPILDOMA INFORMACIJA

4. GRYNŲJŲ PINIGŲ OPERACIJOS EURAIS

Stojamasis mokestis

3,00 Eur

4.1 Grynųjų pinigų išmokėjimas

Minimalus pajinis įnašas

30,00 Eur

Pažymos pagal narių ir/klientų prašymus

5,00 Eur

Iš sąskaitos kredito įstaigos skyriuje

Iki 1000,00 Eur/mėn. – 0,00 Eur
Virš 1000,00 Eur/mėn. – 0,5 %

Pažymos NMA prie ŽŪM ūkininkams apie projektų finansavimą preliminariomis sąlygomis

30,00 Eur

Debeto kortele kredito įstaigos skyriuje

Iki 500,00 Eur/mėn. –  0,00 Eur
Virš 500,00 Eur/mėn. – 0,5 %

8. MONETŲ PERSKAIČIAVIMAS (mokestis taikomas nepriklausomai nuo po to atliekamų operacijų)

Iki 5 Eur
Nuo 5 Eur iki 15 Eur
Nuo 15 Eur

0,00 Eur
1,00 Eur
4 proc. min. 1,50 Eur

Kredito kortele kredito įstaigos skyriuje

0,5 proc., min. -  1,00 Eur

8. ARCHYVINIŲ DOKUMENTŲ PAIEŠKA:

Už 1 metų laikotarpį 15,00 Eur

Už 2 metų laikotarpį 30,00 Eur

Už 3 metų laikotarpį 60,00 Eur

Už 4 metų laikotarpį 90,00 Eur

Už 5 metų laikotarpį 150,00 Eur

Debeto kortele kitų Lietuvoje ar kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų bankomatuose

Iki 500,00 Eur/mėn. – 0,00 Eur
Virš 500,00 Eur/mėn. – 0,5 %

Kredito kortele kitų Lietuvoje ar kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų bankomatuose

0,5 proc., min. - 1,00 Eur

9. FINANSINIŲ DOKUMENTŲ DUBLIKATŲ IR KOPIJŲ DARYMAS

Už KU dokumentų dublikatų išdavimą 1 psl. – 1,00 Eur

Už dokumentų kopijavimą 1 psl. – 0,50 Eur

Debeto / Kredito kortele Perlo terminaluose

0,5 proc. min. 0,55 Eur

10. GRYNŲJŲ PINIGŲ UŽSAKYMAS:

Grynieji pinigai, kurių suma didesnė kaip 3000,00 Eur  turi būti užsakomi ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas prieš pageidaujant juos gauti, užsakytų grynųjų pinigų neatsiėmimas laiku arba užsakymo atšaukimas kredito unijai patvirtinus grynųjų pinigų užsakymą : 0,20 proc. nuo užsakytos sumos, min. 8,00 Eur  max. 90,00 Eur

 

PAPILDOMA INFORMACIJA 

 
 

Stojamoji įmoka

3,00 Eur

 

Pajinis įnašas

30,00 Eur

 

KU "Germanto lobis" veiklos teritorija

Telšių rajono savivaldybė ir su ja besiribojančių savivaldybių teritorijos (Rietavo, Plungės r., Mažeikių r., Šilalės r., Kelmės r., Šiaulių r., Akmenės r.)

 

 

Maestro debeto kortelė – tai tarptautinė mokėjimo kortelė, su kuria galite atsiskaityti už prekes ir įvairias paslaugas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje ar bet kuriuo paros metu pasiimti grynųjų pinigų iš bankomatų.

MaestroMaestro mokėjimo kortelė 
 • Kortelės galiojimo terminas – 3 metai.
 • Kortelės valiuta – eurai.
 • Kortelę įsigyti gali asmenys nuo 14 metų.

Kodėl verta įsigyti Debetinę Maestro kortelę:

 • Nėra metinių aptarnavimo mokesčių;
 • Kortelės sąskaita atidaroma ir tvarkoma eurais;
 • Nemokami atsiskaitymai paslaugų ir prekybos vietose visoje Lietuvoje bei užsienyje;
 • Pinigų išėmimas vienodomis sąlygomis visuose bankomatuose („Nordea“ , „Danske Bank“, AB „Citadele“ banko, Šiaulių banko, SEB ir DnB Nord bankų), bei perlo terminaluose;
 • Galimybė sužinoti sąskaitos likutį visuose bankomatuose Lietuvoje (išskyrus „Swedbank“) ir telefonu (8 5) 215 1177;
 • Į debeto kortelę galite gauti savo atlyginimą, stipendiją, pensiją, socialines išmokas ar kitas lėšas;
 • Galite bet kada pasinaudoti kortelės sąskaitoje esančiomis lėšomis;
 • Jums nereikia nešiotis grynųjų pinigų didelėmis sumomis;
 • Kortelė galioja 3 metus.

Dėmesio! Jeigu praradote mokėjimo kortelę ar jos PIN kodą sužinojo kitas žmogus, nedelsdami ją blokuokite. Tai galite padaryti bet kuriuo paros metu paskambinę į UAB „First Data Lietuva“ tel.  (8 5) 215 1177, (8 5) 233 1199. Užblokavus mokėjimo kortelę svetimi asmenys negalės pasinaudoti Jūsų kortelės sąskaitoje esančiais pinigais.

Pokategorės

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Skaityti daugiau