KUGL 368

Administracijos vadovas

Vytautas Barsteiga

Administracijos vadovo pavaduotoja

Inga Navikienė

Vidaus audito tarnybos vadovė

Birutė Baltuonienė

Vyr. buhalterė

Rasa Malcevičienė

Buhalterė - sąskaitų vadybininkė

Audronė Žakaitienė

Teisininkė

Danutė Stonienė

Kreditavimo ir rizikos vertinimo specialistė

Vanda Trakienė

Biuro administratorė - sąskaitų vadybininkė

Inga Meškauskė

Rinkodaros ir bendrųjų reikalų specialistė

Erika Perskaudienė

Kreditavimo skyriaus vadovė

Laura Breitmozerienė

Paskolų vadybininkė

Inesa Lukšienė

Paskolų vadybininkė

Gitana Lipskienė

Sąskaitų vadybininkė – vyr. kasininkė

Kristina Ramančauskienė

Sąskaitų vadybininkė

Kristina Puškorienė (Vaiko priežiūros atostogose)

Sąskaitų vadybininkė

Jolanda Bunkevičienė

Sąskaitų vadybininkė

Audronė Sabutienė

Sąskaitų vadybininkė

Kristina Kazlauskienė

Sąskaitų vadybininkė (Varnių nutolusi kasa)

Rasa Mažuknienė

Sąskaitų vadybininkė (Luokės nutolusi kasa)

Albina Petreikienė

Sąskaitų vadybininkė (Tryškių nutolusi kasa)

Dalytė Buivydienė

Sąskaitų vadybininkė (Rietavo filialas)

Jūratė Rubienė 

KU logo 

 Įmonės kodas 112041073

 Sedos g.6, Telšiai

a/s LT065010000014000241

 Lietuvos centrinėje kredito unijoje

 Banko kodas 50100

SWIFT (BIC) kodas LCKULT22XXX

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  

DARBO LAIKAS: I-IV 8:00-17:00, 8:00-16:00

KONTAKTAI:

Administracijos vadovas 8444-33788
Administracijos vadovo pavaduotoja 8444-33788
Buhalterija 8444-69650
Teisininkė 8618 17708
Kreditavimo skyriaus vadovė 8611-46953
Paskolų vadybininkai

8444-69651,
8611-39219

Biuro administratorė - sąskaitų vadybininkė

Tel./faks. 8444-33788

Rinkodaros ir bendrųjų reikalų specialistė

8620-89623

KREDITO UNIJOS „GERMANTO LOBIS“ NUTOLUSIOS KASOS

Pavadinimas Adresas Telefonas

Luokės kasa

I-IV 8:00-16:00

V 8:00-15:00

Kuršėnų g. 1. Luokė, Telšių raj.

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 02 d. kredito unijos „Germanto lobis“ Luokės nutolusi kasa dirbs nuo 8:00-14:00 val.

8444 43180

Tryškių kasa

I-IV 8:00-16:00

V 8:00-15:00

Stoties g. 1, Tryškiai, Telšių raj.

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 02 d. kredito unijos „Germanto lobis“ Tryškių nutolusi kasa dirbs nuo 8:00-14:00 val.

8444 46624

Varnių kasa

I-IV 8:00-16:00

V 8:00-15:00

Vytauto g. 2, Varniai, Telšių raj.

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 02 d. kredito unijos „Germanto lobis“ Varnių nutolusi kasa dirbs nuo 8:00-14:00 val.

8444 47424

Rietavo filialas

I-V 9:00-13:00

Oginskių g. 10, Rietavas  8448 42292

 

Kredito unija – tai kooperatiniais pagrindais veikianti finansinė įstaiga, savo nariams teikianti bankines paslaugas. Pagrindiniai kredito unijos tikslai – kelti bendruomenės, kurioje kredito unija veikia, gerovę, didinti narių kooperavimąsi bei patenkinti individualius narių finansinius poreikius.

Kredito unijos "Germanto lobis" nariais gali būti:

  • Fiziniai asmenys - gyvenantys Telšių rajono savivaldybės teritorijoje ar su šia savivaldybe besiribojančiose savivaldybėse (Rietavo, Plungės r.,Mažeikių r., Šilalės r., Kelmės r., Šiaulių r., Akmenės r.);
  • Juridiniai asmenys - asociacijos, profesinės sąjungos, religinės bendruomenės ir bendrijos, sodininkų bendrijos, daugiabučių namų savininkų bendrijos, kooperatinės bendrovės, unijos narių individualios įmonės, UAB.

Norėdami tapti kredito unijos nariu:

  • Norėdami tapti nariu (-e) kredito unijoje užpildykite fizinio ar juridinio asmens prašymą, įsigykite bent vieną pajų (minimalus Unijos fizinio asmens pajaus dydis yra 30,00 Eur, juridinių asmenų - 300,00 Eur) ir sumokėkite stojamąjį mokestį ( fiziniam asmeniui 3,00 Eur, juridiniam - 10,00 Eur); 
  • Kredito unijos valdyba apsvarstys Jūsų prašymą tapti kredito unijos nariu (-e);
  • Gavę teigiamą valdybos atsakymą tapsite kredito unijos nariu (-e)!
  • Aktyviai dalyvaukite savo kredito unijos veikloje – būkite pilnaverčiu unijos nariu!

Kas yra pajus ir kodėl būtina jį įsigyti?

Unija yra kooperatinė finansų įstaiga – visi nariai kartu yra ir unijos savininkai. Pajus paverčia Jus kredito unijos dalininku ir bendrasavininkiu. Iš pajų sudaromas kredito unijos kapitalas. Unija yra bendra narių nuosavybė, todėl jos tikslai visada orientuoti į vertės kūrimą nariams ir bendruomenei, o ne į pelną. Įnašas už pajų grąžinamas išstojant iš unijos.

Kodėl galiu tapti tik tam tikrų kredito unijų nariu?

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, unijos nariu gali tapti tik jos arba kaimyninėje savivaldybėje gyvenantis, registruotas, studijuojantis ar dirbantis asmuo. Kredito unijos yra kooperatinės ir į bendruomenes orientuotos įstaigos. Bet koks unijų pelnas nepalieka Jūsų regiono ir yra naudojamas teikti finansines paslaugas Jums ir Jūsų kaimynams, artimiesiems ir bendruomenės nariams.

 

Aukščiausias kredito unijos valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas. Jis ir renka kitus kredito unijos valdymo organus: stebėtojų tarybą, valdybą ir paskolų komitetą. Visi kredito unijos valdymo organų nariai dirba visuomeniniais pagrindais ir atlygio už savo darbą negauna.

STEBĖTOJŲ TARYBA

Pirmininkas: Andrius Norkūnas;
Nariai: Jonas Buivydas, Marijona Liakienė. 

VALDYBA

Pirmininkas: Vytautas Barsteiga;
Nariai: Zita Bumblauskienė, Jadzė Tarvainienė, Algirdas Leščiauskas, Inga Navikienė.

PASKOLŲ KOMITETAS

Pirmininkas: Albinas Slavinskis. 
Nariai: Birutė Každailevičiūtė, Antanas Mažeika, Mantas Vaškys, Jolanta Norvaišienė. 

 

 

6 faktai, kurių nežinojote apie Lietuvos kredito unijas!

Lietuvoje daugiau nei 150 000 asmenų yra kredito unijų nariai, tačiau dauguma likusiųjų apie unijas žino nedaug. Pristatome keletą faktų, padėsiančių suprasti, kuo kredito unijos skiriasi nuo bankų ar kitų finansinių organizacijų.

1. Kredito unijos nariai yra jos savininkai

Jokia kita finansų organizacija nesuteikia savo klientams ir paslaugų gavėjams tokių teisių ir galimybių, kokias jie gauna būdami kredito unijos nariais. Kiekvienas asmuo stodamas į uniją įsigyja pajų ir tampa unijos dalininku. Unijos nariai yra vieninteliai jos akcininkai ir turi lygiavertę balso teisę, gali dalyvauti valdybos rinkimuose. 30 eurų vertės pajus grąžinamas išstojant iš unijos.* Jei unijai metai buvo pelningi, pajininkams gali būti išmokami dividendai.

2. Kredito unija siekia ne tik pelno

Pagrindinis kredito unijų tikslas – teikti finansines paslaugas vietos bendruomenėms, o ne siekti pelno. Todėl kredito unijos gali pasiūlyti didesnes palūkanas indėlininkams, finansuoti ypač smulkų verslą, teikti paskolas ūkininkams, smulkioms įmonėms ir kitiems asmenims, į kuriuos nekreipia dėmesio didieji rinkos žaidėjai. Sėkminga unija ženkliai prisideda prie savo regiono ir bendruomenių vystymosi – gyventojai ir smulkusis verslas turi lankstų finansavimo šaltinį, taupantieji – didesnes palūkanas. Visos pasaulio kredito unijos jau daugiau nei 140 metų vadovaujasi principu, kad kooperacija ir finansinių paslaugų prieinamumas bendruomenės nariams yra svarbesnis už pelną. Absoliuti dauguma LKU kredito unijų grupės narių prisideda prie savo bendruomenių gyvenimo, renginių ir socialinių akcijų.

3. Unijų valdybos dirba visuomeniniais pagrindais

Pirmosios Vokietijos provincijose susikūrusios kredito unijos garsėjo altruizmu, nes jose atlyginimą gaudavo tik kasininkai. Tradicija išliko ir šiais laikais – visų kredito unijų valdybos nariai dirba savanoriškais pagrindais, o atlygį gauna tik už dalyvavimą posėdžiuose. Į unijos valdybą gali kandidatuoti bet kuris unijos narys, todėl visa valdyba turi bendrą interesą – dirbti unijos labui.

4. Unijos yra demokratiškiausios finansų institucijos

Ar esate girdėję apie indėlininkus ar paskolų gavėjus, kurie turėtų teisę spręsti, kaip vykdyti banko veiklą?
Kredito unijose kiekvienas narys, nepriklausomai nuo indėlio, investicijos, paskolos dydžio turi tokį pat balsą visuotinio susirinkimo metu. Tai – viena esminių kredito unijos savybių, leidžianti jai išlikti bendruomeniška, kooperatyvia, vertinančia kiekvieną narį.

5. Unijos visas paslaugas teikia ir internetu

Nors Lietuvoje unijos vykdo veiklą tik savo ir kaimyninėse savivaldybėse, jų nariai ir klientai gali naudotis „i-unija“ elektroninės bankininkystės sistema. Ši sistema leidžia atlikti ir gauti pavedimus, apmokėti komunalines sąskaitas, tvarkyti indėlius, taupomąsias sąskaitas ir paskolas.

6. Unijų kortele išsigryninti pinigų galima visuose Lietuvos ir EEE bankomatuose

Dalis kredito unijų išduoda debetines ir kreditines korteles, kuriomis galite nemokamai išgryninti 300-550 eurų per mėnesį visuose Lietuvos, EEE bankomatuose ir daugiau.* Stambesnes sumas nemokamai galima išsigryninti unijose ir jų kasose. Ilgos kelionės iki jūsų banko skyriaus ar bankomato greitai pasimiršta, kai galite naudotis visais Lietuvos bankomatais!

 

Nepaisant visų skirtumų, kredito unijos yra pilnavertės, griežtus reikalavimus atitinkančios finansinės institucijos, kuriose laikomi indėliai ir investicijos draudžiamos ES ir Lietuvos įstatymų numatyta tvarka.

Daugiau straipsnių...

  1. Vizija, misija ir vertybės

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Skaityti daugiau