KUGL 368

Kredito unija – tai kooperatiniais pagrindais veikianti finansinė įstaiga, savo nariams teikianti bankines paslaugas. Pagrindiniai kredito unijos tikslai – kelti bendruomenės, kurioje kredito unija veikia, gerovę, didinti narių kooperavimąsi bei patenkinti individualius narių finansinius poreikius.

Kredito unijos "Germanto lobis" nariais gali būti:

  • Fiziniai asmenys - gyvenantys Telšių rajono savivaldybės teritorijoje ar su šia savivaldybe besiribojančiose savivaldybėse (Rietavo, Plungės r.,Mažeikių r., Šilalės r., Kelmės r., Šiaulių r., Akmenės r.);
  • Juridiniai asmenys - asociacijos, profesinės sąjungos, religinės bendruomenės ir bendrijos, sodininkų bendrijos, daugiabučių namų savininkų bendrijos, kooperatinės bendrovės, unijos narių individualios įmonės, UAB.

Norėdami tapti kredito unijos nariu:

  • Kreipiatės į Jūsų vietovėje veikiančią kredito uniją;
  • Norėdami tapti nariu (-e) kredito unijoje užpildykite fizinio ar juridinio asmens prašymą, įsigykite bent vieną pajų (minimalus Unijos fizinio asmens pajaus dydis yra 30,00 Eur, juridinių asmenų - 300,00 Eur) ir sumokėkite stojamąjį mokestį ( fiziniam asmeniui 3,00 Eur, juridiniam - 10,00 Eur); 
  • Kredito unijos valdyba apsvarstys Jūsų prašymą tapti kredito unijos nariu (-e);
  • Gavę teigiamą valdybos atsakymą tapsite kredito unijos nariu (-e)!

Kodėl reikia įmokėti 30,00 Eur ar daugiau?

30,00 Eur – tai yra Jūsų pajus kredito unijoje. Lietuvos Respublikos Kredito unijų įstatyme numatyta, kad kiekvienas fizinis asmuo, norintis tapti kredito unijos nariu, turi įsigyti privalomą pajų (minimali pajaus vertė 30,00 Eur, didesnė nei minimali gali būti nustatoma kredito unijos visuotiniame narių susirinkime). Pajus – tai Jūsų dalis kredito unijos kapitale, todėl būdamas nariu Jūs esate ne tik klientas, bet ir kredito unijos savininkas. Pajus leidžia naudotis kredito unijos paslaugomis, balsuoti visuotiniame narių susirinkime, galite būti renkami į kredito unijos valdymo organus – stebėtojų tarybą, valdybą, paskolų komitetą. 

Ar aš galiu atsiimti 30,00 Eur pajų?

Taip. Kiekvienam, nusprendusiam išstoti iš kredito unijos, kredito unija grąžina jo turimą pajų, jei narys yra pilnai atsiskaitęs su kredito unija.